Transportni projekti

Specijalizovani smo za kompleksne transportne projekte (usluga transporta vangabaritnih i/ili teških tereta od vrata do vrata), kada je kombinovanje moguće, u zavisnosti od destinacije, težine i dimenzija tereta, koristimo više različitih vidova transporta (drumski, rečni, morski, železnički i vazdušni transport).

Transportni projekti podrazumevaju specifične logističke procese, posebno planiranje i koordinaciju i zahtevaju značajnu pažnju.

U okviru takvih prevoza, uglavnom na međunarodnom nivou, to može biti slučaj transporta kompletnih  fabrika, neophodne opreme za gradilišta ili transport sa nekoliko lokacija delova novih industrijskih postrojenja ili prevoz komponenti vetrenjača itd.

Na izbor vrste transporta u transportnim projektima utiču ekonomski, bezbednosni kriterijumi i postojanje odgovarajuće infrastrukture (put, železnićka pruga, luka(rečna, morska), ro-ro terminal, aerodrom, dizalice velikog kapaciteta).

Precizno planiranje Holleman tima za svaki transportni projekat uključuje transport robe i drugi komplementarni servisi: utovar i istovar robe sa kranovima, obezbeđivanje potrebnih dozvola, isključenja sa mreže( električnih, telefonskih, optičkih vodova), uklanjanje putne infrastrukture, policijska i tehnička pratnja.

Saglasan sam sa obradom ličnih podataka

Polja označena * su obavezna